ქავიარ ჰაუს

გარანტირებული ხარისხი

ნედლეულის, ტარის და მზა პროდუქციის თითოეული პარტია – ყველაფერი გადის საჭირო ვეტერინარულ და სანიტარულ კონტროლს უსაფრთხო პროდუქტის მისაღებად

ნატურალური პროდუქტი

ჩვენ არ ვიყენებთ ჰორმონებსა და ანტიბიოტიკებს ხიზილალის სიმწიფის დასაჩქარებლად, რადგან სიმწიფის ბუნებრიობა პირდაპირ მოქმედებს მის გემოზე.

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი

პირველივე დღიდან თევზები ცხოვრობენ და იზრდებიან მხოლოდ მთის მდინარეების გამდინარე წყალში, რაც უზრუნველყოფს ხიზილალის პრემიუმ ხარისხს.

ნატურალური ზუთხის და კალმახის ხიზილალა

ტექნოლოგია „მარცვალიდან მარცვლამდე“

– ქარხანა მუშაობს ხიზილალის წარმოების დახურული ციკლის პრინციპით. გამოყვანილ ლიფსიტებს ვანაწილებთ ორ ჯგუფად – მომავალში დასაკლავად და სადედე ჯოგისთვის. პირველ ჯგუფს ვზრდით გასაყიდად განკუთვნილი ხიზილალის მისაღებად, მეორეს კი – ჯოგის შესავსებად.

– ეს ტექნოლოგია საშუალებას გვაძლევს შევავსოთ ზუთხის პოპულაცია.

– შავი ხიზილალის წარმოება იწყება თევზის შერჩევით: ვარჩევთ ყველაზე ჯანმრთელ და ყველაზე დიდ ზუთხებს, შემდეგ მათ ვათავსებთ წყალსაცავებში წყლის სპეციალური და მკაცრად დაცული რეჟიმით.

-მდედრებისგან და მამრებისგან ვიღებთ რეპროდუქციულ უჯრედებს, ქვირითს მამრის სათესლე სითხის მოსხმის შემდეგ  ვათავსებთ წინასწარ მომზადებულ ჭურჭელში. ხიზილალის მიღება ჰგავს ძროხის წველის პროწესს. თევზის ზოგიერთი ჯიშის მოწველა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ.

გიწვევთ თანამშრომლობისთვის

თუ გსურთ დააგემოვნოთ  მხოლოდ საუკეთესო პროდუქტი – შემოუერთდით PANCAVIAR-ს სპეციალური პირობებით

ზარის შეკვეთა

დამზადებულია იგელს ქორფორეიშენი მიერ